Vergoedingen

Zorg door de huisarts wordt volledig vergoed door uw verzekeraar en valt niet onder het eigen risico.

Graag willen wij u erop wijzen dat dit niet geldt voor aanvullend onderzoek, medicatie of ziekenhuisbezoek. Ook niet als dit is aangevraagd of voorgeschreven door de huisarts.

Als er bijvoorbeeld in het kader van uw klacht laboratoriumonderzoek moet worden gedaan, dan worden de kosten hiervan verrekend met het eigen risico. Het laboratorium bepaalt het tarief hiervan en declareert dit bij uw zorgverzekeraar.

Voorts willen wij u erop attent maken dat niet alle zorgverzekeraars contracten met elk ziekenhuis hebben afgesloten. Voor sommige behandelingen kan dit betekenen dat uw zorgverzekeraar deze behandeling alleen in bepaalde ziekenhuizen vergoedt.

Als u twijfelt of een bepaalde behandeling in een bepaald ziekenhuis vergoed wordt, adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar.


Contact
  • Tel 0180-763892
    Fax 0180-799018