FAQ

Wanneer kan ik op het spreekuur terecht?
In de ochtend vinden de consulten plaats tussen 08.00 - 10.30 uur en tussen 11.00-12.00 uur. In de middag vinden de consulten plaats tussen 14.00 - 16.00 uur. 

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt dagelijks tussen 08.00 - 10.00 uur bellen om een afspraak te maken. Ook kunt u online een afspraak inplannen indien dit niet voor dezelfde dag is.

Kan ik ook aan de assistente een vraag stellen?
Onze asistentes hebben een volwaardige opleiding tot doksterassistente voltooid en maken gebruik van de NHG-triage wijzer. Zij zijn goed in staat om diverse ziektebeelden telefonisch te herkennen en hierbij een gedegen medisch advies te geven. Wij maken geen gebruk van telefonistes of secretaresses en waarderen het zeer als het advies van de assistente wordt gerespecteerd. Elk advies van de assistente wordt door de huisarts beoordeeld en gefiatteerd. Indien het advies van de assistente afwijkt van het beleid van de huisarts, dan zal de patiënt worden benaderd voor het aangepaste beleid van de huisarts.

Kan ik ook telefonisch een vraag stellen?
De praktijk is tijdens de openingstijden tussen 8.00-10.45 uur en 11.00-12.30 uur telefonisch bereikbaar. De assistente zal altijd proberen zelf uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien nodig zal de assistente overleggen met de huisarts. U kunt zelf tussen 13.00-14.00 uur terugbellen voor de terugkoppeling op dit overleg. 

Hoe kan ik de uitslagen van mijn (aanvullend) onderzoek opvragen? 
Het opvragen van uitslagen kan dagelijks tussen 10.00-14.00 uur. Heeft u bloed geprikt en bent u aangemeld bij mijngezondheid.net, dan kunt u de uitslagen met uitleg en/of het beleid van de huisarts ook in uw eigen portaal inzien.

Kan ik ook per e-mail een vraag stellen?
Het is mogelijk om een e-consult aan te vragen via mijngezondheid.net. Let er wel op dat een e-consult niet voor spoedeisende vragen bedoeld is. Het kan alleen gebruikt worden voor algemene vragen waar geen lichamelijk onderzoek voor nodig is of voor uitleg over uitslagen van aanvullend onderzoek. Ook kunt u de MedGemak app downloaden voor een makkelijkere toegang tot uw eigen dossier. Het is dan ook makkelijker om een foto te uploaden. 

Komt de dokter ook aan huis?
Als u door ziekte niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, dan kan de huisarts ook bij u langskomen.
Visites kunnen tussen 8.00 - 10.00 uur worden aangevraagd.

De visites zullen tussen 12.00 - 14.00 uur worden gereden. De huisarts zal een inschatting maken of er sprake is van een spoedgeval om een visite eerder of op een later tijdstip te rijden.

Hoe kan ik medicijnen bestellen?
Voor nadere informatie zie Herhaalrecept.

Welk aanvullend onderzoek wordt er in de praktijk gedaan?
Naast het medisch onderzoek verricht door de huisarts, hebben we in onze praktijk de mogelijkheid voor verschillende aanvullende onderzoeken:

- Zwangerschapstesten
- Urineonderzoek
- Weefsel- en wondkweken
- Uitstrijkjes
- Spirometrie (longfunctieonderzoek)
- Vaatdoppler (bloedvatonderzoek)
- 24-uurs bloeddrukmeting

 

Contact
  • Tel 0180-763892
    Fax 0180-799018