Algemene informatie

Wanneer kan ik op het spreekuur terecht?
In de ochtend vinden de consulten plaats tussen 08.00 - 10.30 uur en tussen 11.00-12.00 uur. In de middag vinden de consulten plaats tussen 14.00 - 16.00 uur. 

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt dagelijks tussen 08.00 - 10.00 uur bellen om een afspraak te maken. Ook kunt u online een afspraak inplannen indien dit niet voor dezelfde dag is.

Kan ik ook telefonisch een vraag stellen?
De praktijk is tijdens de openingstijden telefonisch bereikbaar. De assistente zal altijd proberen zelf uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien nodig zal de assistente overleggen met de huisarts en de uitkomst aan u terugkoppelen dan wel een telefonisch consult bij de huisarts inplannen. 

Hoe kan ik de uitslagen van mijn (aanvullend) onderzoek opvragen? 
Het opvragen van uitslagen kan dagelijks tussen 10.00 - 12.00 uur. Heeft u bloed geprikt en bent u aangemeld bij mijngezondheid.net, dan kunt u de uitslagen met uitleg en/of beleid van de huisarts ook in uw eigen portaal inzien.

Kan ik ook per e-mail een vraag stellen?
Het is mogelijk om een e-consult aan te vragen via mijngezondheid.net. 
Let er wel op dat een e-consult niet voor spoedeisende vragen bedoeld is. Het kan alleen gebruikt worden voor algemene vragen waar geen lichamelijk onderzoek voor nodig is of voor uitleg over uitslagen van aanvullend onderzoek.

Komt de dokter ook aan huis?
Als u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, kan de huisarts ook bij u langskomen.
Visites kunnen tussen 8.00 - 10.00 uur worden aangevraagd.

De visites zullen tussen 12.00 - 14.00 uur worden gereden. De huisarts zal een inschatting maken of een visite eerder moet worden gereden omdat er sprake is van een spoedgeval. 

Hoe kan ik medicijnen bestellen?
Voor nadere informatie zie Herhaalrecept.

Welk aanvullend onderzoek wordt er in de praktijk gedaan?
Naast het medisch onderzoek verricht door de huisarts, hebben we in onze praktijk momenteel de mogelijkheid voor verschillende aanvullende onderzoeken:

- Zwangerschapstesten
- Urineonderzoek
- Weefsel- en wondkweken
- Uitstrijkjes
- Spirometrie (longfunctieonderzoek)
- Vaatdoppler (bloedvatonderzoek)
- 24-uurs bloeddrukmeting