Opleidingspraktijk

Er is een groot tekort aan personeel in de zorg. Wij dragen ons steentje bij met het overdragen van onze kennis en expertise aan jonge collega's om hen te enthousiasmeren voor het vak. Iedereen moet het vak een keer leren en daarom doen wij een beroep op uw geduld en eventuele medewerking. Uiteraard staat de kwaliteit van zorg ook hierbij nog steeds voorop. Het staat de patient vrij om aan te geven liever niet bij iemand in opleiding te komen. Alle patiënten die door iemand in opleiding worden gezien worden met een professional nabesproken. Uitzonderingen zijn de POH-GGZ i.o. en de huisarts in opleiding. De POH-GGZ bespreekt ivm de privacy alleen de technische inhoud van het gesprek met de begeleider. De huisarts in opleiding is een geregistreerde arts die zelfstandig kan en mag werken. Zij bespreken alleen patiënten waar zij zelf een vraag over hebben die zij met de opleider willen bespreken.

Coassistenten
Sinds 2017 zijn wij gestart met het verzorgen van stageplaatsen aan coassitenten van het Erasmus MC. Gemiddeld begeleiden wij 8 coassistenten per jaar. Over het algemeen zijn het coassistenten die alle andere coschappen in het ziekenhuis reeds gelopen hebben en een enkele keer hebben we een zogenaamde oudste co. Dit is iemand die bijna klaar is met de opleiding tot basisarts, maar nog eenmaal een langer coschap doet ter voorbereiding op het werk als afgestudeerd arts. Zij werken dus ook zelfstandiger dan een gemiddelde coassistent.


Stagiaires doktersassistente
Sinds 2018 zijn wij erkend door Calibris voor het opleiden van doktersassistentes. Stagiaires worden door de asisstentes begeleid in het aanleren van triagevaardigheden. Hierbij leren zij om de juiste vragen te stellen aan de telefoon middels het gebruik van de NHG triage wijzer. Ook leren zij de medische vaardigheden die zij nodig hebben om hun werk als doktersassistente goed uit te kunnen voeren.


Huisartsen in opleiding
In 2021 hebben wij het certificaat voor praktijkaccrediatie van de NPA behaald. Tevens zijn dokter Balwant Gir en dokter van Gemert door het Erasmus MC erkend als huisartsopleiders. Elke 3e dinsdag van de maand is de huisarts in opleiding zelfstandig aanwezig op de praktijk. Zij kunnen indien zij dat nodig vinden laagdrempelig overleggen met een van de vaste huisartsen.


POH-GGZ in opleiding
Sinds 2021 zijn wij ook gestart met het opleiden van POH-GGZ's in opleiding. De POH-GGZ in opleiding is aanwezig op de dinsdag en de begeleiding vindt plaats door de POH-GGZ. Een POH-GGZ in opleiding in onze praktijk is vaak iemand die bijna klaar is met de opleiding tot psycholoog of een psycholoog die een extra module volgt om uteindelijk als POH-GGZ te kunnen gaan werken.


POH-S in opleiding
Dit is de enige stageplek die wij nog niet aanbieden in verband met een tekort aan kamers. Wij zijn echter bezig met het uitbreiden van werkplekken en hopen eind dit jaar ook een stageplek voor een POH-S in opleiding te kunnen creëren.

Contact
  • Tel 0180-763892
    Fax 0180-799018