Klachtenregeling

Uiteraard hopen wij u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal naar tevredenheid zijn gegaan, dan stellen we het op prijs als u uw klachten eerst met één van de huisartsen bespreekt. U kunt u klacht kenbaar maken middels onderstaand formulier

Vindt u het toch lastig om uw klachten met ons te bespreken, dan heeft u de mogelijkheid om uw klachten te bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen, maar kiest geen partij en heeft dus ook geen oordeel.

Alles wat u aan de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op de website van de SKGE (http://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). Ook is de klachtenfunctionaris te bereiken op telefoonnummer 088-022 91 90.

Als u er met uw huisarts en met de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl 


Contact
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely