Nieuwsbrief (13-03-2023)

Contact
  • Tel 0180-763892
    Fax 0180-799018

13-10-2023

Zelfstandige week AIOS (huisarts in opleiding)
Deze gehele week heeft de huisarts in opleiding een zogenaamde zelfstandige week. Dit houdt in dat dokter 't Hart de praktijk in zijn eentje draait zodat hij een eerste stap leert maken naar het zelfstandig werken als huisarts. Op maandag en donderdag is dokter van Gemert aanwezig omdat dit de dagen zijn waarop er altijd twee vaste huisartsen werken. De overige dagen is dokter 't Hart de enige werkende dokter in de praktijk. Er is altijd een achterwacht voor hem aanwezig als dat nodig mocht zijn.

Vakantierooster 2023
Het vakantierooster voor dit jaar is als nieuw tabje aan het menu toegevoegd.

Uitbreiding praktijkruimte
In overleg met woonzorg krijgen wij er nog een ruimte extra bij. Deze zullen wij ombouwen naar een vergaderruimte/flexruimte en een extra artsenkamer. De verwachting is dat deze ruimte in april beschikbaar zal zijn. Daarna moeten wij de ruimte nog laten verbouwen.

Nieuwe manier van werken
COVID heeft de digitalisering in de huisartsenpraktijken in een stroomversnelling gebracht. De afgelopen jaren worden er steeds meer consulten telefonisch of per e-consult afgerond. De ene patiënt ervaart dit als zeer prettig en de ander als zeer vervelend. Feit blijft dat we in de toekomst weinig keus hebben om het anders te doen. Het personeelstekort in de zorg enerzijds en toenemende vergrijzing anderzijds zorgen ervoor dat de werkdruk in de toekomst alleen maar zal toenemen. 

Inschrijvingen
Barendrecht kampt al langere tijd met een huisartsentekort. Zo zijn er ongeveer 100 statushouders die al langere tijd geen huisarts hebben, maar ook nergens anders terecht kunnen. Dit heeft al geleid tot enkele schrijnende situaties. Wij kunnen het probleem niet volledig oplossen, maar door de mogelijkheid van uitbreiding van onze praktijkruimte kunnen wij ruimte creëren voor extra patiënten. In eerste instantie zullen wij een basisarts aantrekken om de extra patiëntendruk op te vangen. De bedoeling is om op langere termijn een derde huisarts aan te trekken die ons team verder komt versterken.

 

27-07-2021

Praktijkaccreditering NHG
De praktijk heeft succesvol het praktijkaccrediatie traject van het Nederlandse Huisartsen Genootschap doorlopen. Wij hebben vanaf vandaag het kwaliteitskeurmerk toegekend gekregen door npa.

22-07-2021

Telefooncentrale
De praktijk is overgegaan op een nieuwe telefooncentrale:
08.00-10.45 assistente voor alles bereikbaar
10.45-11.00 assistente met koffiepauze
11.00-12.30 assistente voor alles bereikbaar
12.30-13.00 assistente met lunchpauze
13.00-14.00 assistente bereikbaar voor terugkoppeling overleg met huisarts
14.00-17.00 assistente alleen bereikbaar voor spoed of voor overleg met andere gezondheidsmedewerkers

13-07-2021

Vakantierooster
Dr van Gemert is afwezig van 19/7/21 t/m 8/8/21
Dr Balwant Gir is afwezig van 9/8/21 t/m 29/8/21

Ivm de vakantieperiode is er van 19/7/21 t/m 29/8/21 steeds slechts 1 assistente aanwezig. Om die reden zal er een beperkt assistente spreekuur zijn.

Voor uitstrijkjes kunt u in de vakantieperiode alleen op maandag 26/7 terecht. Oren uitspuiten kan alleen in de week van 26/7 t/m 30/7

09-03-2021

Maatschap
Sinds 1 januari 2020 is de praktijk een maatschap. Dr van Gemert is sindsdien één van de vaste huisartsen. Zij is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag. Dr Balwant-Gir werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Coronavaccin
Wij krijgen momenteel veel vragen omtrent het vaccineren. Vaak is de media ons voor en krijgen wij de informatie helaas pas een week later aangereikt. Vooralsnog is de stand van zaken dat de huisarts alleen patiënten <65 jaar zal vaccineren. >65 jaar gaat via de GGD’s en kinderen komen nog niet in aanmerking voor een vaccin. Het vaccineren wordt door het RIVM gefaseerd over Nederland uitgerold. Zodra onze praktijk aan de beurt is, zullen wij desbetreffende patiënten benaderen die aan het gestelde profiel van het RIVM voldoen.

Coronatesten
Wij krijgen nog regelmatig de vraag over coronatesten. Testen gaan vrijwel altijd via de GGD. Er worden geen coronatesten aan huis afgenomen. Wij hebben als huisarts wel de mogelijkheid om zelf aan huis een test af te nemen, maar dit is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen bij ernstig zieke mensen waarbij het de vraag is of ze wel of niet naar het ziekenhuis moeten.

Praktijk en praktijkruimte
Op 1-1-2020 zijn we gestart met de verbouwing van onze praktijkruimte. Wegens omstandigheden is deze niet volledig afgerond. Inmiddels zijn wij met een andere partij in zee gegaan om de verbouwing af te ronden.

In de week van 29 maart 2021 tot en met 2 april 2021 zal de verbouwing worden afgerond. Wij zijn telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. Minder urgente zaken kunt u via MijnGezondheid.net regelen.

Om veiligheidsredenen kunnen wij in die week geen patiënten op de praktijk ontvangen.

LSP
Het LSP (Landelijk Schakel Punt) is een verbinding tussen verschillende zorgverleners binnen een bepaalde regio. Alle zorgverleners die op het LSP zijn aangesloten hebben de mogelijkheid om een gedeelte van uw dossier in te zien indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Zij kunnen de gegevens alleen inzien als zij met hun zorgverlenerspas inloggen. In principe is dit een goede zaak omdat er tijdens spoedgevallen altijd naar de voorgeschiedenis en de medicatielijst gekeken kan worden.

Sinds 9 februari zijn wij aangesloten op het LSP. Wegens de coronamaatregelen is momenteel iedereen in Nederland tijdelijk automatisch aangemeld. Dit is een overheidsmaatregel! Wanneer dit weer ongedaan gemaakt wordt is nog onbekend.

Omdat het een tijdelijke maatregel betreft verzoeken wij u om actief WEL of GEEN toestemming te verlenen om een gedeelte van uw medisch dossier via het LSP met ziekenhuizen en huisartsenposten te mogen delen. Dit kunt u doen via de website volgjezorg.nl (of door het ingevulde formulier naar ons op te sturen per post of af te geven bij de balie). Als u daar inlogt met uw DigiD, dan kunt u kiezen voor: +Zorgaanbieder. Vul bij naam “Balwant” en bij plaats “Barendrecht” in om ons te vinden. Als u vervolgens de praktijk aanklikt, dan kunt u aangeven of u WEL of GEEN toestemming geeft om uw gegevens te delen. Het verzoek is om uw keuze voor 26 april 2021 via volgjezorg.nl kenbaar te maken. Op deze website kunt u tevens zien wie en wanneer hij/zij uw dossier heeft ingezien.

MijnGezondheid.net (MGn)
Sinds 1-6-2020 is het voor alle huisartsen wettelijk verplicht om u als patiënt toegang te bieden tot een eigen “patiënten portaal” waar u een gedeelte van uw medisch dossier kunt inzien. Wij hebben dit portaal (MGn) al vanaf de start van onze praktijk aangeboden. Om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen is het voor ons belangrijk dat u zich aanmeldt voor Mijngezondheid.net. Het is niet verplicht dat u daarna ook actief gebruik maakt van het portaal. Doet u dit wel, dan heeft u als voordeel dat u de uitslagen van bloedonderzoeken kunt inzien zodra die binnen zijn. Ook heeft u de mogelijkheid (buiten deze coronatijden om) om via MGn zelf een afspraak in te plannen. U kunt veilige e-consulten doen waarbij u eventueel foto’s kunt toevoegen die rechtstreeks in uw dossier worden opgenomen. Het aanvragen van medicijnen is ook makkelijker omdat u alleen de medicijnen hoeft aan te klikken met het verzoek om deze te herhalen. Voor uitgebreide info kunt u kijken op onze website onder “Extra informatie”. Kinderen kunnen alleen een MGn-account aanmaken als zij 16 jaar of ouder zijn.

E-mail
Graag het verzoek om geen persoonsgegevens te delen via de gewone mail (huisarts@premedicen.nl). Neem eerst contact met ons op zodat u wordt gevraagd te antwoorden via een toegezonden mail van premedicen2@zorgmail.nl. U kunt hier niet rechtstreeks naartoe mailen. Het is een beveiligd mailadres waarop alleen terug geantwoord kan worden. Via MijnGezondheids.net kunt u wel direct mailen en persoonsgegevens delen omdat dit een beveiligd portaal is.

Praktijkregels
Graag willen wij nogmaals onder uw aandacht brengen om alle telefonische zaken voor 12.00 uur te regelen. In de middag hebben de assistentes hun eigen spreekuren en administratieve taken. Als de telefoon steeds blijft afgaan voor zaken die niet spoedeisend zijn, dan komen zij niet toe aan het afronden van hun dagelijkse werkzaamheden. Niet dringende zaken kunt u ook regelen via Mijngezondheid.net

De balie is wegens coronamaatregelen gesloten.

Contact
  • Tel 0180-763892
    Fax 0180-799018